Levering & Verzending

Uw bestelling wordt gemiddeld binnen vier werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden tenzij anders gemeld.

Levering gebeurt via bpost. Dit neemt ongeveer 1 tot 4 werkdagen in beslag binnen België. Leveringen binnen Europa nemen ongeveer 3 tot 9 werkdagen in beslag en leveringen buiten Europa ongeveer 7 tot 19 werkdagen.

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending zijn we niet aansprakelijk. Wij doen ons uiterste best om deze eventuele problemen te voorkomen.

VERZENDKOSTEN

Lees zeker ook onze algemene voorwaarden om volledig op de hoogte te zijn van de werking van de website.

Retour & Ruilen

Retour of ruilen doen we niet met Repops.

Elk stuk heeft reeds een geschiedenis en is met liefde gedragen.
Sporen van gebruik dragen bij aan de waarde van een object en maken deel uit van de schoonheid van imperfectie.
Wees je hiervan bewust want aangekochte stukken worden niet terugbetaald.

FAQ

Elk stuk heeft reeds een geschiedenis en is met liefde gedragen.
Sporen van gebruik dragen bij aan de waarde van een object en maken deel uit van de schoonheid van imperfectie.
Wees je hiervan bewust want aangekochte stukken worden niet terugbetaald.

Wij maken zelf de selectie van de tweedehands items. We dragen hierbij kwaliteit hoog in het vaandel. Aangezien Repops een initiatief is van Anna Pops, is het ook vooral de bedoeling om de #annapopsbelievers de eerste kans te geven via deze weg te verkopen.

Anna Pops is ontstaan in 2012, gestart als kinderschoenenwinkel en uitgegroeid tot kinderkleding en ook volwassen kleding. Repops is ontstaan uit Anna Pops omdat wij geloven in een tweede leven van de kledij die bij Anna Pops gekocht is geweest. We zijn Repops gestart in 2019 als een alternatief voor solden en vanuit een circulair gedachtengoed. Textiel is immers de tweede grootste vervuiler voor ons milieu.

Hou er rekening mee dat je tweedehands kledij aanschaft. Dit zijn geen nieuwe kleren dus af en toe kan er wel een beetje schade of een vlekje zijn. We doen ons uiterste best zo goed mogelijk alles in beeld te brengen of te omschrijven.

Omdat veel van onze studenten ook heel hard geloven in het circulaire gedachtengoed, wordt Repops vooral gedragen door hen. Af en toe kan er ook wel eens een foutje zijn, laat het ons dan gerust weten via order@annapops.be.

Wij maken gebruik van een streng beveiligde betalingsomgeving van Mollie.

De meest beschikbare betaalmogelijkheden zijn aanwezig.

Gratis verzenden naar België vanaf €150.
Gratis verzenden naar de rest van de wereld vanaf €350.

Is je betaling via Mollie mislukt?
Check dan eerst even of het geld van je bankrekening is afgegaan of niet.
Is het geld wel van je bankrekening afgegaan maar heb je nog geen bevestiging per e-mail ontvangen? Neem dan contact op met ons, we helpen je graag verder!* Via mail order@annapops.be

Heb je een vraag over een specifiek artikel? We beantwoorden je vraag graag!

Je kan deze vraag stellen:
* Via de balk “Vraagje omtrent dit item?” bij het desbetreffende artikel op onze webshop. (Snelste én vlotste manier!)
* Via mail order@annapops.be

Elk stuk heeft reeds een geschiedenis en is met liefde gedragen.
Sporen van gebruik dragen bij aan de waarde van een object en maken deel uit van de schoonheid van imperfectie.
Wees je hiervan bewust want aangekochte stukken worden niet terugbetaald.

We krijgen graag ook wat feedback rond wat er juist niet voldoet aan de verwachtingen zodat we onze klanten een goede service kunnen bieden wat betreft pasvorm, maat,…

Algemene voorwaarden

Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden gesteld door de koper.

Ondernemingsgegevens , verkoper
De website & webshop repops.be is eigendom van:
Anna Pops
Vondst BV
Eugeen Bosteelsstraat 10
9300 Aalst – België
T: 053 41 57 39
E: order@annapops.be
Zaakvoerder: Tina Daem
BTW: BE 0727.965.303

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Repops by Anna Pops, een BV met maatschappelijke zetel te Eugeen Bosteelsstraat 10, 9300 Aalst, BTW BE 0727965303, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van onze site (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Repops by Anna Pops moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Anna Pops aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Er wordt steeds een artikelprijs weergegeven.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De klant kan de leveringskosten ook steeds raadplegen op de site bij levering & verzending.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven en te zien is op de foto.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Repops by Anna Pops niet. Repops by Anna Pops is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Repops by Anna Pops is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, pasvorm, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via order@annapops.be of telefonisch/whatsapp op het nummer 003253415739.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Repops by Anna Pops. Repops by Anna Pops kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Beschikbaarheid

Indien een artikel niet mee beschikbaar blijkt, nemen we met u contact op zodat u – indien gewenst – het order kan herzien. U wordt voor de niet beschikbare artikelen uiteraard onmiddellijk terugbetaald.

Kleur
Repops by ‘Anna Pops’ probeert de artikelen zo getrouw mogelijk af te beelden. Hou er echter rekening mee dat factoren zoals een computerscherm, omgevingslicht, … vooral in de kleur kleine afwijkingen kunnen vertonen ten opzichte van de werkelijkheid.

Maat
De maat die u bestelt, is conform de maat vermeld in het artikel. Kledingmaten kunnen echter van het ene tot het andere merk verschillen. In het geval van een verkeerde maat kunt u het artikel terugsturen. Twijfelt u over de maat, stuur ons gerust een mailtje (order@annapops.be) dan meten wij de binnenkant even op.

Artikel 4: Online aankopen
De bestelprocedure via Repops verloopt als volgt:

De Klant heeft verschillende betaalwijzen.

Repops is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is en of er een vermoeden van fraude is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Uw bestelling wordt gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden tenzij anders gemeld. We zijn echter niet verantwoordelijke voor vertragingen van onze leveranciers. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, het bij ons, hetzij bij de leveranciers, zullen we de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending zijn we niet aansprakelijk. Wij doen ons uiterste best om deze eventuele problemen te voorkomen.
Let er dan zeker ook op dat je jouw gegevens volledig en correct aan ons verstrekt, foutieve leveringsadressen zijn de Klant zijn verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de Klant.
Indien de Klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door ons toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de Klant.
De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden overgedragen aan de Klant op het moment van de levering. Evenwel, wanneer de Klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

Producten worden geleverd over de ganse wereld en de tarieven zijn te vinden bij levering en verzending.

Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

De levering gebeurt door Bpost en de duur en kosten die hieraan verbonden zijn, zijn te raadplegen bij de levering- en verzendkosten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en binnen de 2 dagen worden gemeld aan Repops.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Repops by Anna Pops.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Repops by Anna Pops te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht / terugzending
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Repops.

Elk stuk heeft reeds een geschiedenis en is met liefde gedragen.
Sporen van gebruik dragen bij aan de waarde van een object en maken deel uit van de schoonheid van imperfectie.
Wees je hiervan bewust want aangekochte stukken worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met Anna Pops via mail order@annapops.be of via telefoon 003253415739. Repops by Anna Pops zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Repops by Anna Pops beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Anna Pops zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy
Repops by Anna Pops respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Alles over ons privacybeleid, vind je onder het topic privacybeleid.

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Alle info over ons gebruik van cookies vind je in ons privacybeleid.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Repops by Anna Pops om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van repops by Anna Pops. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Intellectuele eigendom
Je kan de website repops.be altijd raadplegen. Extern commercieel gebruik van deze website en zijn gegevens is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Repops by Anna Pops. ‘Repops’ is niet verantwoordelijk voor externe websites en sociale media waarmee ze mogelijk gelinkt wordt.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.
Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via onze contact- pagina op onze website of door een e-mail te sturen naar order@annapops.be.
We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, of naar keuze van Anna Pops, iedere andere rechtbank die bevoegd is volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.